طرح توجیهی پرورش ماهی

طرح توجیهی پرورش ماهی

طرح توجیهی پرورش ماهی

طرح توجیهی پرورش ماهی   ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ در ﺣﺎﻟﺖ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧه از ﻣﺤﺼﻮل ﻃﻲ ﯾﻚ دوره ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻮده40% در هر تن رﻗﻤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ8000.000 ریال  …

مطالب تصادفی

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ثبت نام کنید

ورود